สั่งอนุมัติด่ วน เราไม่ทิ้งกัน 2 โอน 5000 ผ่ๅนเป๋าตัง


สั่งอนุมัติด่ วน เราไม่ทิ้งกัน 2 โอน 5000 ผ่ๅนเป๋าตัง

พรุ่งนี้ วันที่ 20 จะเริ่มมาตรการในการล๊อคดาวน์ที่เข้มงวดแล้ว โดยจะส่งผลกระทบไปทุกอาชีพ มากกกว่า 90 %
โดยมี 13 จังหวัดสีแด ง ที่เรีกยไดว่ายกระดับความเข้มข้นมากกว่า ครั้ง วันที่ 12 ก.ค. ที่ผ่านมา

ซึ้งหลังจากที่มีการประกา ศยกระดับล้อคด าวน์ออกไไปแล้ว ก็ได้มีคำสั่งอ นุมัติเร่งด่วน

ในการที่จะเยียวยาให้ประชาชนที่รับความเดือ ดร้อ น โดยจะจ่ายเป็นเงิน 5000 บาท แบ่งออกเป็น 5 งวด

โดยจะให้แกผู้ที่อยู่ใน 13 จังห วัดก่อน และ จะตามมาด้วยอนุมัติเราชนะเฟส 4

โดยจะให้แกผู้ที่อยู่ใน 13 จังห วัดก่อน และ จะตามมาด้วยอนุมัติเราชนะเฟส 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *